Diagnosta samochodowy

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu dozorowego celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT uprawniającego do samodzielnego wykonywania zawodu diagnosty samochodowego.

Wymagania:
– wyższe wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
– średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
– wyższe wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
– średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 8 lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów

Program kursu:
– Część I – 54 godz.- szkolenie dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzania oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdów w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy o ochrony środowiska
– Część II – 9 godz. -szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h
– Cześć III – 16 godz. -szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych
– Cześć IV – 14 godz. -szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
– Cześć V – 24 godz. – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie.
– pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
– pojazdów marki ‚SAM’ co do zgodności z warunkami technicznymi.

Uzyskane uprawnienia:
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Absolwent składa wniosek do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego. Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

Czas trwania:
117 godz. w przypadku wszystkich części

Najbliższy termin rozpoczęcia:
0000-00-00, godz. 00:00

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »
%d bloggers like this: