Technolog robót wykończeniowych

Cel szkolenia:
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac wykończeniowych.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona szkoła podstawowa (8 letnia) lub gimnazjum
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Program kursu:

  • technologia robót
  • materiałoznawstwo
  • zasady wykonywania poszczególnych prac
  • przepisy BHP
  • zajęcia praktyczne

Uzyskane uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia. Po zaliczeniu 190 godzin, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminów czeladniczych !!!

W wypadku egzaminu czeladniczego, uczestnik uzyskuje dyplom czeladniczy uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie poszczególnego zawodu oraz do pracy w Unii Europejskiej po uprzednim ceryfikowaniu w MSZ

Translate »