Sprzedawca

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy jako sprzedawca.

Wymagania:
Ukończone 18 lat oraz ukończona minimum szkoła podstawowa.

Program kursu:

  • Elementy prawne
  • Profesjonalna obsługa klienta
  • Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa
  • Organizacja sprzedaż w jednostkach handlowych
  • Wybrane zagadnienia z rachunkowości sklepowej
  • Sprawdzanie autentyczności znaków pieniężnych

Uzyskane uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia.

Translate »