Pracownik ds. kadr i płac

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z: obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, z organizacją pracy i zakresem obowiązków służb specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych.

Wymagania:
Uczestnicy kursu mogą rekrutować się z szerokiego kręgu pracodawców i pracowników, absolwentów szkół średnich ogólnokształcących, ekonomicznych z praktyką zawodową, ale także nie legitymujący się nią, ponieważ zakres kursu zakłada przedstawienie pełnej problematyki prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego – ucząc prezentowanych zagadnień od podstaw. Kurs ten przydatny jest także dla bezrobotnych, pragnących przekwalifikować się i nauczyć wykonywania nowych prac i zadań na stanowisku specjalisty ds. kadrowych i płacowych.

Program kursu:

  • wybrane zagadnienia z prawa pracy
  • prowadzenie działu kadr – dokumentacja kadrowa
  • przepisy ubezpieczenia społecznego
  • zasady ewidencji pracy i płacy
  • podatek dochodowy od osób fizycznych
  • obsługa komputera i komputerowych programów użytkowych
  • obsługa programu „Płatnik”

Uzyskane uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia.

Informacje dodatkowe:

Kurs podstawowy przeznaczony jest dla pracodawców i pracowników służb specjalistycznych, działów kadr i finansowych, działaczy związków zawodowych i szeregowych pracowników zatrudnionych w różnych jednostkach organizacyjnych działalności gospodarczej i budżetowej oraz innych organizacjach samorządowych, społecznych i samofinansujących.

Translate »