DSC07712
DSC07713
DSC07714
DSC07716
DSC07908
DSC07909
DSC07910
DSC07911
DSC07912
DSC07913
DSC07914
DSC07915
DSC07916
DSC07918
DSC07919
DSC07920
DSC07921
DSC07923
DSC07925
DSC07926
DSC07927
DSC07929
DSC07930
Attractive girl with scissors

Cel szkolenia:
W trakcie kursu uczestnicy zostają przyuczeni do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie Fryzjer.

Wymagania:
Ukończone 18 lat, ukończona szkoła podstawowa.

Program kursu:
– Technologia fryzjerstwa
– Stylizacja
– BHP dla fryzjera
– Higiena zawodowa
– Rysunek zawodowy
– Zajęcia praktyczne

Uzyskane uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia. Absolwent kursu ma możliwość przystąpienia do egzaminu przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą celem uzyskania tytułu kwalifikacyjnego. Osobie, która zdała egzamin czeladniczy, Izba Rzemieślnicza wydaje świadectwo czeladnicze.

Informacje dodatkowe:
W przypadku kursu z egzaminem czeladniczym, uczestnicy uzyskują Dyplom czeladniczy wydany przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Powyższy dyplom po uzyskaniu certyfikaji przez MSZ jest uznawany w krajach Unii Europejskiej.

Tytuł czeladnika uprawnia do wykonywania zawodu, jak również prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie uzyskanego tytułu.

Translate »