DSC08622-1
DSC08624-1
DSC08623-1
1449131632_zdz_25
certyfikat

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi wózków i do egzaminu dozorowego celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT uprawniającego do obsługi wózków z mechanicznym napędem podnoszenia.

Wymagania:
Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Program kursu:

  • typy, budowa wózków
  • czynności operatora przed i w czasie pracy wózkami
  • wiadomości z zakresu bhp
  • praktyczna nauka jazdy wózkami
  • wiadomości o dozorze technicznym
  • bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem propan-butan

Uzyskane uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia oraz egzaminem sprawdzającym kwalifikacje (teoretyczne i praktyczne) przed komisją powołaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego przez Urząd Dozoru Technicznego po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

 

Translate »