Kierownik wypoczynku

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do nadzorowania opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich i zimowych.

Wymagania:

  • Niekaralność,
  • Pełnoletność,
  • Wykształcenie co najmniej średnie,
  • Ukończenie kursu na kierownika wypoczynku,
  • Co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczo – wychowawczej.

Program kursu:

  1. Planowanie pracy wychowawczej
  2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
  4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego
  5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

Uzyskane uprawnienia:

Zaśwadczenie na podstawie  § 14 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21  stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. Zm.).

Czas trwania:

10 godzin (2 dni)

Najbliższy termin rozpoczęcia:
MAJ 2015 r.,

Informacje dodatkowe:

Cena: 190 zł brutto

Translate »
%d bloggers like this: