MATURA POPRAWKOWA

Egzamin poprawkowy z części pisemnej odbędzie się  21 sierpnia 2018 r. o godzinie 9.

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (albo w części pisemnej, albo w części ustnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu, pod warunkiem że:
a)przystąpił do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz
b)przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i żaden z powyższych egzaminów nie został mu unieważniony.

Osoby, które zechcą podejść do egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu obowiązkowego powinny złożyć oświadczenie do 10 lipca 2018 r.

Poniżej znajduje się druk oświadczenia do pobrania:

Matura poprawkowa

 

Nie ma jeszcze komentarzy.

Zostaw odpowiedź

Translate »
%d bloggers like this: